Hvem er vi

Flying Ladies er som forening underlagt Dragør Golfklubs almindelige bestemmelser.

Kom og vær med i Flying Ladies, der er en klub i klubben for alle damer i Dragør Golfklub , som er over 18 år, og med hcp 49 eller derunder.

Flying Ladies er et socialt samlingspunkt for klubbens damer, og vi spiller på livet løs hver tirsdag fra start maj til slut september. Vi har fortrinsret til at booke tider fra kl.9.00-10.30, samt tiderne 15.37 - 16.30

Vi spiller en løbende turnering over hele sæsonen. Den spiller der i 18 huls-rækkerne får flest point over hele sæsonen, bliver kåret til Årets Flying Lady ved vores sæsonafslutning. Hver måned er der præmier til månedens vindere i alle rækker.

Sæsonstart:

Tirsdag d 30.april 2024

Deltagere:

Kvindelige medlemmer over 18 år, som er medlem af Dragør Golfklub og har et hcp på højst 49

Kontingent:

Flying Ladies kontingent for sæsonen 2024 er kr. 375,16, som indbetales ved tilmelding på Golfbox

Ved indbetaling af kontingent til Flying Ladies accepteres brug af navn, email, tlf.nr og foto til brug i FL`s og Dragør Golfklubs hjemmeside.

Matchform:

Der spilles stableford/slagspil i 3 rækker, A,B og C, fordelt efter antal deltagere. Ændrer ens handicap sig over en måned, foretages op- og nedrykning ved hvert månedsskifte.

Årets inddeling:  A-rækken  0 - 26,9      B-rækken  27.0 - 31,9  C - rækken 32,0 - 49

I D-rækken spilles 9 huller stableford. Tilmeldingen til denne række er bindende for hele sæsonen.

Starttid/ Tilmelding

Tider bookes på Golfbox. Der kan bookes hele tirsdagen, udover Flying Ladies fordelstider. Herudover tilmelder man sig tirsdagens turnering på Golfbox under klubturneringer. Det vil være muligt at få hjælp til dette hos et medlem af bestyrelsen eller på kontoret.

Scorekort:

Vi vil i denne sæson indføre scoreindtastning efter runden på telefonen, hvilket vil være en stor hjælp for bestyrelsen. Der vil blive instrueret i dette, og det vil altid være muligt at få hjælp.

Desuden skal det manuelle scorekort udfyldes korrekt med dato, navn, medlemsnr., handicap og antal tildelte slag. Scoren skal omregnes til stableford point. Markøren skal være gyldigt medlem af Flying Ladies, ellers er scorekortet ugyldigt. Det underskrevne scorekort lægges i FL´s postkasse.

Resultater:

Resultaterne af tirsdagens løbende turnering kan følges her på hjemmesiden under "Resultater"

Månedspoint:

De 10 bedste i hver gruppe tildeles point således:

1.plads giver 10 point,2.plads giver 9 point,3.plads giver 8 point o.s.v. Månedens 2 bedste 9 eller 18 huls matcher tæller til månedens resultat

Årets Flying Lady:

Er den person, der gennem hele sæsonen har opnået flest point i række A,B og C gennem hele sæsonen

Eclectic:

Gælder kun ved 18 hullers match.

Husk at notere resultat/dato i den fremlagte bog i omklædningsrummet.

Regler for Eclectic kan ses på tavlen i damernes omklædningsrum.